Kontakt

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

adres : Al. Jerozolimskie 155, 02- 326 Warszawa

tel.:        (+48 22) 250 63 25

fax :       (+48 22) 250 63 60

e-mail: projekt_farseas@parpa.pl

Koordynatorka projektu:

Katarzyna Okulicz-Kozaryn

e-mail: katarzyna.okulicz.@parpa.pl