Ważne pytania

Czy istnieje bezpieczna ilość alkoholu w ciąży?

W ciąży nie ma bezpiecznej dawki alkoholu. Każda ilość alkoholu, nawet zawarta w jednej lampce wina bez problemu przechodzi przez łożysko do płodu. Rozwijające się w łonie dziecko nie posiada umiejętności metabolizmu alkoholu etylowego poprzez wątrobę, czy inne narządy. Alkohol przedostaje się do organizmu dziecka a jego stężenie jest takie samo jak we krwi matki.

Czy picie alkoholu może utrudniać zajście w ciążę?
Istnieją dowody naukowe przemawiające za tym, że spożywanie alkoholu w dużych ilościach wpływa na płodność i utrudnia tym samym zajście w ciążę. Planując ciążę, lepiej przestać pić alkohol.
Czy picie alkoholu może doprowadzić do poronienia?
Niektóre badania naukowe dowiodły występowania zależności między wzmożoną ilością poronień i narodzin martwego dziecka a spożywaniem alkoholu w czasie ciąży.
Czy picie alkoholu w I, II i III trymestrze jest równie niebezpieczne?

W każdym z trymestrów pod wpływem alkoholu powstają odmienne zaburzenia zależne od etapu rozwoju dziecka. I tak między innymi:

W pierwszym trymestrze alkohol zaburza powstawanie i migrację komórek, co może spowodować samoistne poronienie, dysfunkcje ośrodkowego układu nerwowego, bądź powstanie wad rozwojowych (takie jak: wady serca, uszkodzenia wątroby, deformacje twarzoczaszki).

W drugim trymestrze pogłębiają się charakterystyczne zmiany dysmorficzne i uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i nadal istnieje ryzyko poronienia.

W trzecim trymestrze nasileniu ulegają powstałe już zmiany ośrodkowego układu nerwowego (OUN) a najbardziej wrażliwym na działanie alkoholu jest hipokamp. Ponadto, może dojść do przedwczesnego porodu, czy zaburzeń w prawidłowym rozwoju mózgu, zmysłu wzroku i słuchu.

Czy dziecko może urodzić się z symptomami głodu alkoholowego?
Tak, dzieje się tak w przypadku kiedy matka spożywała alkohol w ciąży oraz niewiele przed porodem. Wśród symptomów głodu alkoholowego u noworodków występują drżenia, zwiększone napięcie mięśniowe, niepokój i częsty płacz.
Właśnie dowiedziałam się, że jestem w 6 tygodniu ciąży a w ostatni weekend wypiłam piwo. Czy moje dziecko będzie miało FASD?
Nieznana jest bezpieczna ilość alkoholu w ciąży, dlatego ciężko jest stwierdzić czy jedno piwo jest bezpieczną dawką. Dla zdrowia dziecka i jego prawidłowego rozwoju, ważne abyś od momentu kiedy wiesz o ciąży, nie piła alkoholu. Każdym moment w ciąży na zaprzestanie picia alkoholu, jest właściwym wyborem.
Czy w trakcie karmienia piersią można sięgać po napoje alkoholowe?
Alkohol pity prze matkę przedostaje się do jej mleka a jego stężenie jest zbliżone do tego jakie jest we krwi matki. Tylko czas wpływa na spadek stężenie alkoholu w mleku matki. Trzeba od 2 do 2,5 godziny by z mleka usunąć ilość alkoholu odpowiadającą jednej porcji standardowej. Alkohol zaburza laktację.

Mity i fakty na temat alkoholu w ciąży

Mój lekarz powiedział, że spokojnie można wypić jedną bądź dwie lampki wina w ciąży
Twój lekarz może nie wiedzieć o negatywnym wpływie alkoholu na prawidłowy rozwój dziecka, bądź czuć się niekomfortowo w rozmowie dotyczącej wpływu alkoholu na zarodek, czy płód. Niestety wielu lekarzy nie posiada wiedzy z zakresu teratogennego działania alkoholu na płód. Ponadto, niektórzy lekarze mogą czuć się niezręcznie w rozmowie z kobietą, która nie jest skłonna do abstynencji w ciąży, dlatego też, mogą aprobować małe ilości wina w ciąży. Postawa ta jest niezgodna z rekomendacjami i naukowymi doniesieniami o teratogennym działaniu alkoholu.
Moje znajome, czy kobiety w mojej rodzinie piły nieznaczne ilości alkoholu w ciąży i ich dzieci są zdrowe
Każda ciąża jest inna. Nie każda ciężarna, która pije alkohol w ciąży, urodzi dziecko z problemami widocznymi w okresie noworodkowym, dojrzewania czy dorosłości, tak samo jak nie każdy palacz będzie miał raka płuc. Natomiast niepodważalnym jest fakt toksycznego działania alkoholu na rozwijające się w łonie matki dziecko. Dlatego też, po co ryzykować?
Jedna lampka wina nie ma wpływu na rozwój dziecka
Każda ilość alkoholu spożyta przez ciężarną dociera do rozwijającego się dziecka, nawet jeśli jest to niewielka dawka. Nie ma takiej ilości alkoholu, która nie przedostawałaby się przez łożysko do rozwijającego się w łonie matki dziecka.
Picie alkoholu w ciąży jest bezpieczniejsze niż zażywanie kokainy czy heroiny
Napoje alkoholowe a wśród nich wino, powoduje zdecydowanie większe i poważniejsze deficyty niż jakikolwiek inna substancja teratogenna. „Ze wszystkich substancji uzależniających (kokaina, heroina, marihuana), alkohol powoduje najpoważniejsze uszkodzenia neurobehawioralne płodu” IOM (Instytut Medycyny, USA). Każdy rodzaj alkoholu (np.: wódka, piwo, wino, whisky), jak również inne substancje psychoaktywne zażywane w czasie ciąży wiążą się z ryzykiem uszkodzenia płodu.
Trzeba być osobą uzależnioną od alkoholu, by urodzić dziecko z FASD
Wiedza naukowa w zakresie szkodliwego działania alkoholu jest jednogłośna: Alkohol pity w czasie ciąży jest ryzykiem dla prawidłowego rozwoju dziecka, nie trzeba pić ryzykownie czy szkodliwie, by powodować ryzyko dla zdrowego rozwoju płodu. Wiele kobiet nie uzależnionych od alkoholu rodzi dzieci z deficytami wynikającymi z płodowej ekspozycji na alkohol. Fakt ten jest często wynikiem braku wiedzy o teratogennym działaniu alkoholu na płód.
Alkohol przyczynia się tylko do zmian fizycznych - jeśli dziecko wygląda normalnie, to musi być zdrowe
Zdecydowana większość dzieci (ponad 85%) eksponowanych na działanie alkoholu w życiu płodowym nie ma wrodzonych wad fizycznych tylko deficyty poznawcze i/lub problemy z zachowaniem. Spektrum zaburzeń wywołanych alkoholem jest bardzo szerokie, dlatego też większość deficytów poznawczych, czy problemów z zachowaniem rzadko diagnozowana jest, jako pochodna działania alkoholu w życiu płodowym.

FASD (Spektrum Płodowych Zaburzeń Alkoholowych)

Co to jest FASD?

Spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych (FASD) to zaburzenia rozwoju występujące u dzieci, które powstają w wyniku spożywania alkoholu przez matkę w czasie ciąży.
FASD dotyczy zaburzeń zdrowia fizycznego, zdolności poznawczych i zdrowia psychicznego.

  • Zdrowie fizyczne odnosi się do prawidłowego rośnięcia i rozwoju narządów.
  • Zdolności poznawcze pozwalają analizować rzeczywistość, wyciągać wnioski i podejmować decyzję. A przede wszystkim wspierają proces uczenia się. Podstawą dla funkcjonowania poznawczego jest mózg.
  • Zdrowie psychiczne łączy w sobie kondycję fizyczną, poczucie komfortu psychicznego i dobre relacje społeczne. (WHO)

Zaburzenia towarzyszące FASD mają wpływ na rozwój emocjonalny, intelektualny i społeczny na każdym etapie rozwoju, również w okresie dorastania, jak i po osiągnięciu dorosłości.

Nie jest znana bezpieczna dla rozwoju dziecka ilość alkoholu w ciąży, dlatego wszystkim przyszłym mamą, zaleca się całkowitą rezygnację z jego spożywania.

By poznać stanowisko Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, zajrzyj do publikacji pt. Rekomendacje – Zaburzenia rozwoju płodu spowodowane spożywaniem alkoholu przez kobietę w ciąży. Karmienie piersią a alkohol dostępnej pod linkiem:
http://www.ciazabezalkoholu.pl/images/file/REKOMENDACJE_2017_PTGiP.pdf

Od czego zależy ryzyko wystąpienia FASD?

Zgodnie z wynikami badań, największe ryzyko wystąpienia deficytów poalkoholowych u dziecka, powodowane jest epizodycznym upijaniem się w czasie ciąży (nazywanym – binge drinking), bądź umiarkowanym spożywaniem napojów alkoholowych przez okres całej ciąży. Wśród czynników, które mogą zwiększać ryzyko wystąpienia zaburzeń związanych z FASD, znajdują się: geny (matki i dziecka), wiek matki, picie alkoholu przed ciążą, dieta w ciąży, poziom stresu, używanie innych substancji psychoaktywnych oraz inne czynniki biologiczne takie jak np. metabolizm.

Pamiętaj, że FASD można w 100% zapobiec nie pijąc alkoholu w czasie ciąży.

Co to jest porcja standardowa alkoholu?

Zastanawiasz się co kryje się za pojęciem porcji standardowej?

Spożycie  alkoholu  opisywać  można  w  gramach  wypitego  alkoholu  lub  też posługując  się  miarą  porcji  standardowej.  Przyjmuje  się,  że  w  Europie porcja taka zawiera zwykle 10g czystego alkoholu. Porcja  standardowa  alkoholu  (tzn.  10g  czystego,  100%  alkoholu)  zawarta  jest w ok. 250ml piwa o mocy 5%, w ok. 100ml wina o mocy 12% oraz w ok. 30ml wódki o mocy 40%. 

Wywiady ze specjalistami

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o ciąży i rozwoju dziecka, z perspektywy takich specjalistów jak: ginekolog, położnik, neonatolog, fizjoterapeuta, neurologopeda i neuropsycholog, to skorzystaj z linka:
http://www.ciazabezalkoholu.pl/wywiady-ze-specjalistami